Aikido

Aikido är en japansk kampkonst grundad av Morihei Ueshiba (Osensei). Osensei skapade Aikido utifrån en livstid av träning i traditionell kampkonst, framförallt Daito Ryu Aikijutsu. För grundaren var Aikido inte bara fysisk träning utan ett redskap för att utvecklas som människa. Han såg också Aikido som ett sätt att föra människor samman i en stor familj.

Alla, både nybörjare och avancerade, tränar vanligtvis tillsammans. Detta ger nya tränande möjligheten att snabbt komma in i gemenskapen och god hjälp i träningen av de som tränat längre. Det finns ingen tävling i aikido. Istället är målet din personliga utveckling. Denna utveckling sker i din takt och inte i konkurrens med andra. Därigenom skapas en miljö där nybörjare kan träna med erfarna, yngre med äldre och kvinnor med män.

Genom utövandet av olika tekniker och övningar, samt tillämpandet av "reigi" (etikett) tränar vi kropp och sinne tillsammans för att utveckla både yttre och inre balans. Vi utvecklar vår styrka genom att lära oss att arbeta centrerat och vår följsamhet genom att leda träningspartnerns energi. Träningen erbjuder många utmaningar och därmed många möjligheter att utvecklas. Framför allt är det roligt!

Osensei använde uttrycket "Masakatsu Agatsu - Den sanna segern är att besegra sig själv". I träningen får du framförallt möta dig själv och övervinna dig själv. Därigenom får du många möjligheter att utmana dig själv och att utvecklas som person. 

Aikidoträningen anpassas utifrån dina förutsättningar. Den kan vara mycket fysiskt hård och krävande, såväl som mjuk och följsam. I träningen lär vi oss att koordinera kropp och sinne.

Ca 1941 flyttade Osensei till byn Iwama och fullbordade där sin skapelse, Aikido.
Hans son, Kisshomaru Ueshiba, stannade kvar i Tokyo för att leda organisationen Aikikai. Idag är majoriteten av all Aikido samlad inom Aikikai. Organisationen leds nu av grundarens sonson, Moriteru Ueshiba. Han har titeln Doshu ("vägens ledare").

Innan sin död överlämnade Osensei sin personliga Dojo och skötseln av Aikijinja (aiki templet) i Iwama till Morihiro Saito Sensei (1928-2002).

Idag förs traditionen vidare i Iwama (Ibaraki Shibu Dojo) av en mindre grupp direkta elever till både Osensei och Saito Sensei. Huvudansvarig för undervisningen av besökande elever är Shigemi Inagaki Sensei 8 dan, som är direkt elev till Osensei.

Saito Sensei utnämnde Ulf Evenås Shihan 7 dan till sin personliga representant i norra Europa, Ryssland och Australien. Ulf Shihan är idag huvudsaklig lärare för ett flertal aikidogrupper i olika länder.

I Karlstad Aikidoklubb har vi en lång tradition av kontakt både med Ulf Shihan och med träningen i Iwama.